Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Samenwerking met ouders

Een goede samenwerking met ouders/verzorgers is belangrijk voor ons en komt de school en de leerling ten goede.

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_44_2023

Educatief partnerschap

De Kleine Wereld wil een educatief partnerschap met ouders aangaan. Hieronder wordt verstaan dat de samenwerking tussen thuis en school op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied op elkaar is afgestemd om de leerontwikkeling en het welbevinden van de leerling zo optimaal mogelijk te krijgen. De Kleine Wereld beschouwt ouders als onze partners; zij kennen hun kind het beste. Ouders worden uitgenodigd voor informatieavonden, voor gesprekken over de voortgang van hun kind (eren) en gevraagd om diverse schoolactiviteiten bij te wonen.

Wilt u meer lezen over de verschillende manieren waarop wij samenwerken en communiceren met ouders?

Lees hier meer over in onze schoolgids

Medezeggenschapsraad

In het kader van de Wet op de Medezeggenschap Primair Onderwijs is aan de school een medezeggenschapsraad verbonden (MR) waarin 2 leden van het team en 2 ouders/verzorgers zitting hebben. De taken en bevoegdheden staan beschreven in het medezeggenschapsregelement van de school, dat ter inzage ligt bij het secretariaar van de MR. 

Mocht u als ouder/ verzorger interesse hebben om zitting te nemen in de MR, kunt u altijd contact opnemen.

Namens het personeel:

  • Mw. C. Leeuwis
  • Mw. I. Vogel
  • Mw. S. de Waart

Namens de ouders/ verzorgers:

  • Dhr. J. de Bruin
  • Mw. M. van Oudheusden
  • Dhr. R. Cremers