De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen uit verschillende groepen, begeleidt door juf Manoek. De leerlingen uit de leerlingenraad mogen meedenken over bepaalde onderwerpen binnen school, bijvoorbeeld over schoolfeesten en het aanschaffen van leesboeken en spelmateriaal.