De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

Fysiotherapie

Binnen schooltijd worden ouders van SO- en VSO-leerlingen in de gelegenheid gesteld hun kinderen op basis van indicatie en hulpvraag fysiotherapie te laten volgen. Fysiotherapie heeft als doel het stimuleren van de motorische ontwikkeling van de leerling. Voor de behandeling is de therapeut, in eerste instantie naar ouders, verantwoordelijk. Daarnaast vindt er geregeld terugkoppeling plaats over de behandeling naar de groepsleiding. De kosten voor fysiotherapie worden vergoed uit de ziektekostenverzekering van de leerling/ ouders. De Kleine Wereld werkt nauw samen met de fysiotherapiepraktijk van Gezondheidscentrum De Colvenier in Gorinchem, www.decolvenier.nl