De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

Aanmelden leerling

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal. Scholen in de regio werken samen om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. De beste onderwijsplek voor een kind kan zijn in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Om uw kind toe te kunnen laten tot de Kleine Wereld, moet hij of zij beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het (voortgezet) speciaal onderwijs: (V)SO. Deze wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband van de regio waar de leerling woont.

Klik hier voor het stappenplan voor aanmelding.