Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Missie en visie

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze in zijn eigen tempo. Door het aanbieden van gespecialiseerd onderwijs op maat streven wij naar een toekomst met perspectief voor al onze leerlingen.

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_45_2023

Onze slogan is: Groot in groei

De Kleine Wereld is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Wij zijn specialist in onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking en een extra zorgvraag. Wij vangen leerlingen op waarvoor het aanbod in het regulier en Speciaal Basisonderwijs ontoereikend is.

Wij geven onze missie vorm door het nastreven van de volgende doelen:

 • Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
 • Leerlingen gaan op goede wijze met anderen om.
 • Leerlingen zijn zelfredzaam.
 • Leerlingen ontwikkelen hun kennis en (basis)vaardigheden.
 • Leerlingen bereiden zich voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan onze maatschappij.
 • Wij zien ouder(s) en/ of verzorger(s) als onze partners.

Iedere leerling wordt als individu beschouwd en kan/mag zichzelf zijn binnen de school. Het onderwijsaanbod sluit aan bij de onderwijsbehoeften van elke leerling, met als doel te komen tot maximale individuele ontplooiing.

Het onderwijs richt zich op de emotionele, sociale, lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling, op zelfredzaamheid en gezond gedrag. Ons onderwijs is passend bij elk kind. Wij geven deze visie vorm door middel van:

 • Leerlinggerichtheid: elke leerling is uniek en mag zichzelf zijn
 • Handelings- en opbrengstgericht werken
 • Samenwerkingsgerichtheid
 • Maatschappijgerichtheid
 • Toekomstgerichtheid
SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_47_2023cropcrop

Onze identiteit

Wij zijn een algemeen bijzondere school; dit betekent dat wij neutraal onderwijs bieden. Het centrale uitgangspunt is de ander te respecteren en te waarderen zoals de ander is.

Wij zien school als een ontmoetingsplaats, waar kinderen samenkomen. Op onze school leren de kinderen samen te werken en om te gaan met onderlinge verschillen op basis van acceptatie, respect en gelijkwaardigheid. De school brengt verschillende denkbeelden bij elkaar en leert kinderen op basis van gelijkwaardigheid hun eigen opvattingen te ontwikkelen.