Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Voortgezet Speciaal Onderwijs

In onze VSO-groepen zitten gemiddeld 10 tot 12 leerlingen. We werken met groepsplannen, maar met aandacht voor individuele leerlingen. We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen en zijn blij met kleine successen die voor de leerlingen van grote waarde zijn. Naast het didactische aanbod wordt er in het VSO veel aandacht besteed aan praktische vakken.

spon_derotonde-dekleinewereld_okt23_42_2023
spon_derotonde-dekleinewereld_okt23_53_2023
De VSO-groepen

Het VSO van De Kleine Wereld heeft drie groepen. Deze zijn samengesteld op basis van de begeleidingsbehoeften van de leerlingen. VSO1 heeft leerlingen die relatief zelfstandig zijn en weinig extra ondersteuning nodig hebben bij zelfredzaamheidstaken en/ of gedrag. 

In VSO2 en VSO3 zitten leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte en/ of intensieve begeleidingsbehoefte. In alle drie de groepen zijn leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, met diverse uitstroomprofielen en in een verschillende fase van het VSO. Er is gekozen voor deze indeling om voldoende begeleiding in te kunnen zetten daar waar het nodig is.

De twee onderwijsarrangementen voor het VSO:

Arrangement zeer moeilijk lerend VSO

Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de leerroutes en daarbij behorende niveaus in ZML leerlijnen.

De leerling volgt in eigen tempo onderwijs op de diverse vakgebieden.

Uitgangspunt is de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling gericht op optimale ontwikkeling.

Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn belangrijke speerpunten.

Het aanbod is in toenemende mate gericht op het aanleren van vaardigheden en kennis die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

In tegenstelling tot het SO ligt het accent in het onderwijsaanbod in het VSO steeds meer op het ontwikkelen van praktische en werknemersvaardigheden en de toepassing hiervan op diverse plaatsen. Eerst op school, daarna op leerwerkplekken buiten school en tenslotte op externe stageplaatsen.

Er wordt veel aandacht besteed aan werkhouding, taakgedrag en concentratie.

Het onderwijs wordt geboden vanuit een duidelijke structuur, voorspelbaarheid in taken en situaties.

Er wordt veel waarde gehecht aan respectvol omgaan met de ander en het bieden van een veilig klimaat.

Indien nodig kan een leerling gebruik maken van één van de aanwezige ondersteuningsarrangementen (logopedie, fysiotherapie, Shantala).

Bij een intensieve begeleidingsbehoefte kan er Zorg in Onderwijs aangevraagd worden.

  Arrangement ernstig meervoudig beperkt VSO

  Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de leerroutes en daarbij behorende niveaus in ZML leerlijnen.

  De leerling volgt in eigen tempo onderwijs op de diverse vakgebieden van de uitstroomroute belevingsgerichte dagbesteding.

  Uitgangspunt is de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling gericht op optimale ontwikkeling.

  Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn de belangrijkste speerpunten.

  Het aanbod is in toenemende mate gericht op het aanleren van vaardigheden en kennis die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

  Het onderwijs wordt geboden vanuit een duidelijke structuur, voorspelbaarheid in taken en situaties.

  Er wordt veel waarde gehecht aan respectvol omgaan met de ander en het bieden van een veilig klimaat.

  Indien nodig kan een leerling gebruik maken van één van de aanwezige ondersteuningsarrangementen (logopedie, fysiotherapie, Shantala).

  Gezien de intensieve begeleidingsbehoefte kan er Zorg in Onderwijs aangevraagd worden.

   De uitstroomprofielen van het VSO

   Uitstroom Arbeid

   Deze leerlingen worden voorbereid op een daginvulling binnen het vrije bedrijf, sociale werkplaats of participatieplaats. Het onderwijsaanbod richt zich zowel op theoretische als ook praktische (werknemers)vaardigheden. Hierbij is het aanleren van zelfstandigheid in het werk en handelen een belangrijke component.

   Uitstroom dagbesteding met een arbeidsmatig karakter

   Deze leerlingen worden voorbereid op een daginvulling binnen een eisende, arbeidsmatige dagbesteding of participatieplaats. Het onderwijsaanbod richt zich voornamelijk op het aanleren van praktische (werknemers)vaardigheden, gericht op zelfredzaamheid. 

   Deze worden in eerste instantie aangeleerd in de schoolsetting en later ook toegepast in concrete praktijksituaties. De leerling moet zelfstandig kunnen handelen met begeleiding op afstand.

   Uitstroom dagbesteding met een taakgericht karakter

   Deze leerlingen worden voorbereid op een daginvulling binnen een eisende, taakgerichte dagbesteding of participatieplaats. Het onderwijsaanbod richt zich voornamelijk op het aanleren van praktische (werknemers)vaardigheden, gericht op zelfredzaamheid. Deze worden in eerste instantie aangeleerd in de schoolsetting en later ook, onder begeleiding, toegepast in concrete praktijksituaties.

   Uitstroom dagbesteding met belevingsgericht karakter

   Deze leerlingen worden voorbereid op een daginvulling binnen een meer belevingsgerichte dagbesteding. Het onderwijsaanbod richt zich voornamelijk op het aanleren en toepassen van praktische vaardigheden, gericht op zelfredzaamheid in concrete, basale, beschermende praktijksituaties.