Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Speciaal Onderwijs

In onze SO-groepen zitten gemiddeld 10 tot 12 leerlingen. We werken met groepsplannen, en met aandacht voor individuele leerlingen. We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen en zijn blij met kleine successen die voor de leerlingen van grote waarde zijn.

spon_derotonde-dekleinewereld_okt23_29_2023
SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_31_2023
De SO-groepen

De leerlingen van het SO zijn geplaatst in vier groepen. De indeling wordt op grond van leeftijd en ontwikkeling bepaald. Hierbij is voornamelijk de biologische leeftijd leidend. De Olijfboom en de Kersenboom zijn de aanvangsgroepen voor leerlingen vanaf 4 tot ongeveer 7 jaar. Leerlingen van 8 tot 10 jaar krijgen les in de Palmboom, de Vijgenboom is de eindgroep voor leerlingen tot en met 12 jaar. De groepsleiding van de groepen bestaat uit een leerkracht en een onderwijsassistent.

De twee onderwijsarrangementen voor het SO:

Arrangement zeer moeilijk lerend SO

Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de leerroutes en daarbij behorende niveaus in ZML leerlijnen. De leerling volgt in eigen tempo onderwijs op de diverse vakgebieden.

Uitgangspunt is de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling gericht op optimale ontwikkeling.

Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn belangrijke speerpunten.

Er wordt veel aandacht besteed aan werkhouding, taakgedrag en concentratie.

Het onderwijs wordt geboden vanuit een duidelijke structuur, voorspelbaarheid in taken en situaties.

Er wordt veel waarde gehecht aan respectvol omgaan met de ander en het bieden van een veilig klimaat.

Indien nodig kan een leerling gebruik maken van één van de aanwezige ondersteuningsarrangementen (logopedie, fysiotherapie, Shantala).

Bij een intensieve begeleidingsbehoefte kan er Zorg in Onderwijs aangevraagd worden.

  Arrangement ernstig meervoudig beperkt SO

  Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de leerroutes en daarbij behorende niveaus in Plancius en ZML leerlijnen.

  De leerling volgt in eigen tempo onderwijs op de diverse vakgebieden.

  Uitgangspunt is de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling gericht op optimale ontwikkeling.

  Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn de belangrijkste speerpunten.

  Er wordt veel aandacht besteed aan werkhouding, taakgedrag en concentratie, passend bij de mogelijkheden van de leerling.

  Het onderwijs wordt geboden vanuit een duidelijke structuur, voorspelbaarheid in taken en situaties.

  Er wordt veel waarde gehecht aan respectvol omgaan met de ander en het bieden van een veilig klimaat.

  Indien nodig kan een leerling gebruik maken van één van de aanwezige ondersteuningsarrangementen (logopedie, fysiotherapie, Shantala).

  Gezien de intensieve begeleidingsbehoefte kan er Zorg in Onderwijs aangevraagd worden.

   De uitstroomprofielen van het SO

   Uitstroomprofiel A plus

   Deze leerlingen kunnen uitstromen aan het einde van de SO periode uit naar een vorm van regulier voortgezet onderwijs of Praktijk Onderwijs. Zijn er teveel belemmerende factoren om een succesvolle overstap naar dit onderwijs te maken (kindkenmerken/ begeleidingsbehoefte), dan vervolgt deze leerling binnen het VSO zijn schoolcarrière. 

   Tussentijds kan de leerling evt. een overstap maken naar het SBO (tot 12 jaar). Het onderwijs binnen deze leerroute wordt gekenmerkt door het aanbieden van cognitieve vakken (lezen, schrijven en rekenen) en het ontwikkelen van sociaal/ emotionele competenties.

   Uitstroomprofiel A

   Deze leerlingen stromen aan het einde van de SO periode uit naar het VSO. Zij zullen daar het uitstroomprofiel A plus/A volgen. Het onderwijs binnen deze leerroute wordt gekenmerkt door het aanbieden van cognitieve vakken (lezen, schrijven en rekenen) en het ontwikkelen van sociaal/ emotionele competenties.

   Uitstroomprofiel B

   Deze leerlingen stromen aan het einde van de SO periode uit naar het VSO. Zij zullen daar het uitstroomprofiel B volgen. Naast de cognitieve vakken zal er veel aandacht zijn voor het aanleren van praktische vaardigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid.

   Uitstroomprofiel C

   Deze leerlingen stromen aan het einde van de SO periode uit naar het VSO. Zij zullen daar het uitstroomprofiel C volgen. Het onderwijs binnen deze leerroute wordt gekenmerkt door het aanbieden van cognitieve en praktische vakken, het ontwikkelen van sociaal/ emotionele competenties en het bevorderen van de zelfredzaamheid.